Wybierz usługę, która Cię interesuje *

Wypełniając ten formularz i wysyłając go akceptujesz, że OMEGA Pilzno przetworzy wskazane w formularzu dane osobowe w celu odpowiedzi na pytanie ofertowe i przekaże odpowiedź na wskazane w formularzu dane do kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu. Administratorem danych osobowych jest spółka OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000043558 (dalej „OMEGA Pilzno”). W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami poprzez e-mail: rodo@omega-pilzno.com. Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. do celów marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty OMEGA Pilzno bądź złożenie oferty w odpowiedzi na przekazane zapytanie ofertowe i dalszej komunikacji. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem: rodo@omega-pilzno.com Więcej informacji w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/